Tietosuojakäytäntö

Kunta kuvakkeet

Asiakkaan tiedottaminen henkilötietojen käsittelystä,
Yleinen tietosuoja-asetus (EU, 2016/769, 12 artikla)

Asuntohakemuksen täyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Ruukin Villa Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteriin kertyy myös asiakaskohtaista tietoa.

Rekisterin pitäjä on Ruukin Villa Oy ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Matti Toppila.

Henkilötietoja tarvitaan laskutukseen ja yhteydenottoon. Tietoja käytetään myös tilastointiin.

Sähköpostitietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettämisen sähköpostilla.

Asiakkaan laskutustiedot luovutetaan laskutukseen. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu huolehtia Ruukin Villa Oy:n vuokratoiminnasta, tiedottamisesta ja laskuttamisesta.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa. Laskutukseen ja kirjanpitoon liittyviä tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika.

Asiakkailla on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä muodossa tulostettuna ja siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.

Asiakkailla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, pyytää oikaisemaan, rajoittamaan ja poistamaan tietoja, ellei mikään erillislainsäädäntö rajoita tätä oikeutta. Pyyntö toimitetaan kirjallisena Ruukin Villa Oy:lle.

Ruukin Villa Oy
Matti Toppila
Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki
matti.toppila@ryp.fi

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta tai hänen pyyntöihinsä ei ole vastattu yhden kuukauden kuluessa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Tiedot  asiakasrekisterissä suojataan ajanmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.