Järjestyssäännöt

Kunta kuvakkeet

Sen lisäksi, mitä yleiset lait ja asetukset, Siikajoen kunnan yleinen järjestyssääntö, yhtiöjärjestys ja yhtiökokouksen päätökset määräävät, on asukkaiden noudatettava myös seuraavia järjestyssääntöjä:

 1. Huoneistoissa on kello 22.00-07.00 välisenä aikana meluaminen ja häiriön tuottaminen ankarasti kielletty. Perhe- tms. juhlia järjestettäessä on asiasta sovittava etukäteen naapureiden kanssa.
 2. Kiinteistön yhteisissä tiloissa on noudatettava siisteyttä. Polkupyöriä, vaunuja tai muuta sellaista ei saa säilyttää taloyhtiön varastossa.
 3. Talous- ja paperijätteet on siististi pakattuna kuljetettava asianomaisiin säiliöihinsä, samoin keräyslasi ja kompostoitava jäte kuin myös tupakantumpit. Perunankuorien ja kahvinporojen laitto viemäriin on kielletty.
 4. Kotieläinten haltijan on huolehdittava siitä, ettei eläin toimillaan häiritse asukkaita eikä likaa lasten leikkipaikkoja tai muita yhteisiä alueita. Kotieläinten irrallaan ulkoiluttaminen on kielletty.
 5. Pysäköinti on luvallista vain siihen tarkoitetuilla alueilla EI PIHAKÄYTÄVILLÄ JA SISÄÄNTULOVÄYLÄN VARRESSA. Vieraiden paikoitus on yleisellä paikoitusalueella. Vain huoltoajo porrasten eteen on sallittu. Asukkaat huolehtivat myös vieraittensa paikoituksesta.
 6. Autojen lämmittäminen siten, että virta otetaan huoneistoista sisältä on kielletty. Autojen turhaan lämmittämistä tulee välttää.
 7. Ulkoalueiden siisteys vaatii:
  • ettei nurmikoita ja istutuksia tallata, eikä muulla tavoin vahingoiteta ja on vahingontekijä suoritettava vahingonteostaan täysi korvaus,
  • ettei pihassa säilytetä tavaraa isännöitsijän luvatta,
  • ettei taloihin kiinnitetä julisteita ja mainoskilpiä ilman isännöitsijän lupaa,
  • jokaisen osakkeenomistajan on huolehdittava hallinnassaan olevien viheralueiden hoidosta, samoin ulkoportaiden siisteydestä ja lumitöistä.
  • Pyykkinaruja ei saa ripustaa talon rakenteisiin.
  • Pihalla tupakoitaessa on tupakantumpit huolehdittava niille varattuihin astioihin, niitä  EI SAA HEITTÄÄ PIHALLE.
 8. Huoneistoissa sisällä ei saa tupakoida.
 9. Putkijohtojen vuodoista ja tukkeutumisista sekä sähkö- ja muista kiinteistölaitteiden vioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijälle.
 10. Taloon ja talosta muuttavien on siitä ilmoitettava välittömästi isännöitsijälle.

Nämä järjestyssäännöt on toimitettava huoneistoon tulevalle uudelle asukkaalle ja on säilytettävä huoneistossa.

HALLITUS